Pesimizam i optimizam

Share

Optimist ili pesimist?

. . .

Hodaju pesimist i optimist ulicom, razgovaraju o ekonomskoj situaciji, pa pesimist kaže:
"Gore od ovog ne može!"
Optimist mu veselo odgovara: "Može, može!"
Share

Dodatne informacije