Vježbanje u zelenilu odmah diže raspoloženje

Share

 Vježbanje je dobro, a dobro je i iæi u prirodu no spojite li ove dvije aktivnosti veæ za pet minuta osjeæat æete se znatno bolje. Mladi delinkventi, depresivni, ljudi izloženi veæem stresu i oni koji se opæenito malo kreæu imat æe najviše koristi. Istraživanje objavljeno u Environmental Science and Technology sugerira da ovo ima najjaèi utjecaj na mlade ljude i psihièki bolesne.  

Vježbanje u prirodnom zelenom okruženju vrlo je bitno za mentalno zdravlje - veæ nakon pet minuta u okruženju parka ili livade popravlja se mentalno zdravlje, tvrde znanstvenici.

Sve je veæi broj dokaza da spajanje aktivnosti poput hodanja ili vožnje bicikla s prirodom popravljaju opæe stanje. Analizirajuæi podatke 1.250 osoba iz 10 istraživanja britanski znanstvenici su ustanovili da kombinacija prirode i tjelovježbe brzo popravlja raspoloženje i samopoštovanje.

Istraživanje objavljeno u Environmental Science and Technology sugerira da ovo ima najjaèi utjecaj na mlade ljude i psihièki bolesne.

Hodanje, bavljenje vrtlarstvom, vožnja biciklom, pecanje, veslanje u èamcu, jahanje i sliène aktivnosti u parku, vrtu ili negdje u prirodi veæ nakon pet minuta daju maksimalni efekt.

Nakon dužeg perioda vježbanja u zelenilu pozitivno djelovanje je bilo oèito no ne tako snažno izraženo kao u prvih pet minuta.

Još jaèi efekt su imale lokacije uz vodu poput jezera ili rijeke.

Voditelj istraživanja Jules Pretty, sa Sveuèilišta Essex, kaže da æe od ove kombinacije najviše koristi imati oni koji su uglavnom neaktivni, pod veæim stresom i mentalno bolesni.

izvor: net.hr

Share

Dodatne informacije