Magisterij iz pravne psihologije

Share

 Koprivnièanka je primljena na prestižno amerièko sveuèilište, na magisterij iz pravne psihologije. Kad završi, ima želju vratiti se raditi u Hrvatsku.  Studentica 5. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Koprivnièanka Ema Vidak-Gojkoviæ, nastavit æe školovanje na Harvardu, jednom od najboljih sveuèilišta u svijetu! Od titule pravnika dijeli je još diplomski rad, ali veæ ima mjesto za polazak magisterija, tzv. LL.M. iz pravne psihologije u amerièkom Cambridgeu.

Oxford, UCLA...

- Odluèila sam pokušati upisati poslijediplomski, prijavila se lani, više od dva mjeseca uložila sam u izradu dokumenata poput pisama motivacije i preporuka, a onda dobila i stipendiju Hrvatsko-amerièke zaklade za obrazovnanje, koja mi je omoguæila odlazak - navodi Ema, èiji studij u SAD-u košta ukupno 330.000 kuna, pa su joj pomoæ obeæali i županija i grad. Na Harvard su je primili uz uvjet da diplomira do ljeta, što æe i uèiniti u svibnju. Primljena je èak i na UCLA i Oxford.

- Svima sam slala zahvalu, uz molbu da me ipak ne raèunaju - otkiva ova simpatièna djevojka, koja se, kad govori o strogom procesu selekcije, ne doima kao da je u pitanju nešto veliko. No, njena prièa nalikuje ostvarenju amerièkog sna.

- Došla sam u Podravinu kao 6-godišnja izbjeglica iz BiH, i gotovo bez ièega, hodala sam u cipelama Crvenog križa, majka i ja živjele smo od humanitarne pomoæi - prièa Ema. U Koprivnici je završila osnovnu školu i gimnaziju, ovdje stekla i prijatelje. “Preko bare” èeka je nova prilagodba.

- Prije poèetka nastave 18. kolovoza moram, kao i ostali stranci, proæi pripremni seminar iz uvoda u amerièko pravo i uklopiti se u društvo - reèe Vidak-Gojkoviæ. Za jednogodišnjeg boravka želja joj je biti u kampusu, no to æe odrediti sveuèilišna lutrija kojom se odabiru studenti za život u kampusu ili unajmljenim stanovima. A sama pravna psihologija joj je izazov.

- To je relativno nova disciplina koja prouèava naèine kako psihologija utjeèe na pravni sustav, a važna je i za nesreðene uvjete u našoj pravnoj državi - poruèuje Ema, koja se ponosi svojim uspjehom, kao i, reæi æe, njena majka. Iza buduæe harvardske magistrice veæ je impresivna biografija - prosjek ocjena 4,833, autorica je znanstvenih radova, bivša studentska pravobraniteljica, asistentica na katedrama, sudionica seminara u zemlji i inozemstvu, dobitnica dekanovih nagrada... a i volonterka u kampanji Ive Josipoviæa, koji joj je bio jedan od mentora na fakultetu. Svojim postignuæima, priznaje, šalje poruku i drugima, da mogu trudom i upornošæu, bili i siromašni, školovati se meðu elitom. Ema bi se nakon SAD-a vratila u Hrvatsku, jer, kaže, “biti velik znaèi postiæi nešto i u teškom okruženju”.

Savjet vlasti

- Radila bih ili u nevladinom sektoru ili bi to bilo nešto hibridno izmeðu prava i politike - otkriva planove Ema.

Ima stav i o moguæem kampusu na tlu bivše koprivnièke vojarne.

- Podržavam decentralizaciju visokog obrazovanja, bilo bi financijsko olakšanje studentima, ali naglasak svakako treba staviti i na zahtjev kvalitete studija.

izvor: vecernji.hr

Share

Dodatne informacije