Zapoèelo 30-godišnje istraživanje o utjecaju mobitela na zdravlje

Share

 Novo istraživanje, koje æe desetljeæima ispitivati povezanost uporabe mobilnih telefona i dugotrajnih zdravstvenih tegoba, poput raka i neuroloških bolesti, poèelo je u pet europskih zemalja. Organizatori tvrde kako æe istraživanje Cohort o mobilnim komunikacijama (COSMOS) biti najveæe te vrste jer æe se provesti nad više od 250 tisuæa ljudi u dobi izmeðu 18 i 69 godina u Velikoj Britaniji, Finskoj, Nizozemskoj, Švedskoj i Danskoj.

Voða britanskog istraživaèkog tima Paul Elliott s Kraljevskog koledža u Londonu rekao je kako su dosadašnja istraživanja o utjecaju mobitela na zdravlje bila pozitivna, ali je naglasio kako su trajala najviše 10 godina.

"Istraživanje COSMOS prouèavat æe dugotrajnu uporabu mobitela - 10, 20 ili 30 godina - a to æe biti dostatno vremena da se razviju bolesti. To je pametno uèiniti i zbog današnjih korisnika mobitela i zbog buduæih naraštaja", rekao je.

Istraživanje æe od mobilnih operatera tražiti podatke o tome kako se pojedini korisnici najèešæe služe mobitelima - za razgovor, tekstualne poruke ili pretraživanje interneta - a istražit æe i mjesta na kojima se mobiteli najèešæe nose - u džepovima hlaèa ili košulja, ili negdje drugdje te rabe li ih "hands-free" (bezruèno).

 (hina/metro-portal)

Share

Dodatne informacije