Deutsch interaktiv

Share

 Zakoraèite u novu dimenziju uèenja! Besplatni online-teèaj Deutsch interaktiv namijenjen je svima - svejedno jeste li tek poèeli uèiti njemaèki ili veæ imate neko predznanje. Teèaj za one koje žele uèiti sami s 30 lekcija odgovara stupnjevima od A1 do B1 europskog referencijskog okvira. Brojni radni zadaci, vježbe i testovi pomažu vam u samostalnom uèenju.

Zanimljivi audio-materijali, serije slika i videa daju vam autentièan uvid u njemaèku svakodnevnicu. Pregled gramatike, rjeènik s preko 7000 rijeèi i putokaz za izgovor olakšavaju vam rad s ovim teèajem.

K L I K N I

Share

Dodatne informacije