Zadarski gradonaèelnik oèitao lekciju ravnateljima: Škole se trebaju više baviti odgojem!

Share

 Zadarski gradonaèelnik dr. Zvonimir Vranèiæ pozvao je na sastanak ravnatelje svih gradskih osnovnih škola kako bi ih, izmeðu ostalog, upozorio da je u školama odgojna funkcija zanemarena i da je potreban veæi angažman u odgoju, a ne samo u obrazovanju uèenika.

- Uzeo sam sebi za pravo da na to upozorim, ne želeæi dijeliti nikakve velike kritike, ali svjedok sam da se škole sve manje bave odgojem uèenika i da su devijantna ponašanja uèestala. To je moj dojam i kao gradonaèelnika i kao graðanina. Školstvo je izgubilo odgojnu funkciju i nju je uistinu hitno potrebno revitalizirati - rekao je gradonaèelnik Vranèiæ.

Gradonaèelnik Vranèiæ je ravnatelje upozorio i na to kako neke škole izgledaju.

- Škole trebaju biti èiste, uredne, dotjerane. Isto tako i školska dvorišta. Za to zaista ne treba velik novac - rekao je dr. Vranèiæ.

Od ravnatelja je konkretno zatraženo da u školama veæu ulogu preuzmu predmetni nastavnici, koji su prvi i svakodnevno u kontaktu s djecom u razredima.

Ravnatelj OŠ Šimuna Kožièiæa Benje Marko Marin je rekao da gradonaèelnikovu ‘‘lekciju’’ nije doživio kao kritiku.

- Na žalost, sve je to istina, ponašanje osnovnoškolaca po razredima je katastrofalno, jer je autoritet nastavnika u veæini sluèajeva nestao, ne samo u razredima; gradonaèelnik je svjestan da se poveæava broj osnovnoškolaca koji piju, puše i lutaju, i osobno je to primijetio. Problem ponašanja u razredu najprije treba rješavati nastavnik, tek potom razrednik, roditelj, pa struène službe i na kraju ravnatelj - kaže Marko Marin tvrdeæi da neki nastavnici i ne mogu imati autoritet jer se i sami nedolièno ponašaju i odijevaju, neki i piju, kasne na nastavu, za djecu ih uopæe nije briga, a sve opravdavaju ‘‘malom plaæom’’.

- Uèenici se u školama uopæe više ne ustaju kada profesor uðe u razred. Uèine to jedino ako profesor na tome inzistira, a takvih je nastavnika sve manje, nije ih briga. To je prvi korak prema poštovanju i uspostavljanju autoriteta - tvrdi ravnatelj Marko Marin

. Prema tvrdnjama Bernarda Kotlara, ravnatelja OŠ ‘‘Smiljevac’’, u ovoj je školi veæ posljednjih nekoliko godina teret odgoja prebaèen, u prvom redu, na nastavnike.

- Nastavnici su plaæeni da održavaju red u razredu. Ne može se uèenike stalno slati ‘‘struènoj službi’’, trebalo bih onda najmanje 15 psihologa i pedagoga u svakoj školi. U nas kod psihologa ide nastavnik, tako da on stekne vještine na koji æe naèin u razredu postupati djecom koja konstantno ometaju nastavu. Zabranio sam i da se za ponašanje djece okrivljuju roditelji, mi moramo znati naš posao u školi - tvrdi Kotlar.

I ravnateljica OŠ Krune Krstiæa Jasmina Matešiæ drži da su kritike gradonaèelnika realne i da je suradnja s Gradom i resornim proèelnikom Josom Nekiæem dobrodošla, dodajuæi da je odgojna komponenta trenutaèno najveæi problem svih gradskih škola. Iduæi sastanak ravnatelja gradskih škola sa gradonaèelnikom je zakazan veæ u petak.

 

izvor: slobodnadalmacija.hr / Lada Kalmeta / EPEHA
Share

Dodatne informacije