Francuska djeca zbog psihe i obitelji od rujna u školu idu samo èetiri dana u tjednu

Share

 Uoèi poèetka nove školske godine, francusko ministarstvo obrazovanja odluèilo je skratiti školski tjedan na èetiri dana.Takve promjene u skladu su s filozofijom tamošnjih vlasti - "uèiti manje da bi se nauèilo više", što æe se, za pretpostaviti je, uvelike svidjeti francuskoj djeci, javlja francuski dnevnik Le Figaro.

Nove odredbe tièu se šest milijuna francuskih maloljetnika u dobi od tri do deset godina odnosno na one koji polaze vrtiæ i osnovnu školu. Nastavu æe pohaðati ponedjeljkom, utorkom, èetvrtkom i petkom - srijeda je kao slobodan školski dan ustanovljena još 1882. godine, dok im je subota dosad bila radna.

Skratili školski tjedan zbog razvijanja obiteljskog života

Osim zbog navedene filozofije, potonji dan postaje slobodan od školskih obveza radi obogaæivanja obiteljskog života, što na koncu èini zanimljivu vezu izmeðu francuske obrazovne i obiteljske politike.

Francuski ministar obrazovanja Xavier Darcos nada se da æe ovom odlukom prodisati psiha najmlaðih, kao i da æe se osloboditi njihova kreativnost, a ovakav èin pozdravlja 80 posto francuskih roditelja èija djeca spadaju u navedeni uzrast.

Ipak, francuska djeca još uvijek najoptereæenija u Europi

O samom kraæenju školskog tjedna u Francuskoj se prièa veæ desetljeæima - prve rasprave poèele su poèetkom 70-tih godina prošlog stoljeæa. Ipak, bez obzira na èetverodnevni školski tjedan, francuska djeca æe sa šest školskih sati dnevno odnosno 24 sata tjedno ostati i nadalje najoptereæenija europska djeca - dok Francuska broji 958 nastavnih sati godišnje, dotle je europski prosjek 755 sati nastave.

Izvor: index.hr / Ig.M.  

Share

Dodatne informacije