Muškarce privlaèe samo lijepe žene? Nije istina, svejedno im je!

Share

Hormon testosteron izaziva automatsku reakciju u muškarca suoèenog sa ženom potièuæi ga na traženje moguænosti za snošaj i nije mu pritom važno je li žena privlaèna ili ne, pokazala je nova studija. Rezultati istraživanja objavljeni su u èasopisu Hormones and Behaviour u srpnju, a u ispitivanju su sudjelovala 63 studenta u dobi od 21 do 25 godina. Ispitanici nisu znali cilj studije.

Lijepa ili 'nelijepa'? Nema veze!


Nakon 300 sekundi provedenih nasamo sa ženom koju prije nikada nisu sreli, a koja im se u nekim sluèajevima i nije sviðala, razina testosterona u muškaraca porasla je prosjeèno za oko osam posto.

Razina testosterona porasla je jednako bez obzira jesu li razgovarali s mladom ženom koju drže privlaènom ili ženom koja im se ne sviða.

Porast razine testosterona donosi vidljive promjene u ponašanju muškaraca u prisustvu žena, što ukljuèuje podizanje ramena, izbacivanje grudnog koša, jaèe gestikuliranje rukama, èak širenje nosnica.

Hormon kriv za "lovaèke prièe"


Porast razine muškog hormona možda je razlog zašto muškarci ženama prièaju prenapuhane prièe o vlastitom poslu, karijeri, obrazovanju ili zaradi, smatraju znanstvenici.

Znamo da ženu mogu privuæi takve stvari, rekao je voditelj studije Leander van der Meij sa Sveuèilišta Groningen u Nizozemskoj.

U muškaraca koji i inaèe imaju agresivniji ili dominantniji nastup razina testosterona je viša od prosjeka. Rezultati su pokazali da se razina testosterona kod ispitanika nije mijenjala kada su bili u prostoriji s drugim muškarcem.

Van der Meij zakljuèuje:
- Otkrili smo pojaèanu razinu testosterona nakon samo pet minuta izloženosti (muškarca) ženi. Naši rezultati govore da porast razine testosterona, što smo otkrili, može biti automatski muški odgovor koji aktivira receptore u organima i živèanom sustavu kako bi pripremio ljudsko tijelo za privlaèenje radi snošaja.

Izvor: vecernji.hr

Share

Dodatne informacije