Estrogen i shizofrenija

Share

Estrogen bi mogao imati preventivnu ulogu kod shizofrenije u žena, objavljeno je na stranicama HealthDaya.

Simptomi, ukljuèujuæi prevare, halucinantorno ponašanje, poboljšavaju se s estradiolom, pokazuju nalazi studije.
Estrogen estradiol, kada se kombinira s antipsihoticima, može pomoæi u ublažavanju psihotiènih simptoma u žena sa shizofrenijom, sugerirano je u studiji provedenoj u Australiji.

Studija je ukljuèila 102 žene u reproduktivnoj dobi sa shizofrenijom. U tijeku 28 dana, 56 žena je primalo 100 mikrograma estradiola na dan putem kožnog flastera, a 46 ih je primalo placebo putem kožnog flastera.

Žene koje su imale psihotiène simptome, ukljuèujuæi deluzije i halucinacije, procjenjivane su jedanput na tjedan i one koje su primale estradiol pokazale su veæe poboljšanje u smislu smanjenja simptoma.

Studija je objavljenja u kolovoškome izdanju èasopisa «Archives of General Psychiatry

Neuroprotektivno i psihoprotektivno djelovanje estrogena moglo bi biti posredovano razlièitim putovima, u rasponu od brzih djelovanja, ukljuèujuæi antioksidativne uèinke i poveæanje protoka krvi u mozgi i bolje iskorištavanje glukoze u mozgu, do onih sporijih, koje ukljuèuju trajne promjene neuronalnih krugova, prema mišljenju autora.

Nedostatak uèinka na negativne simptome nepromjenjiv je u literaturi što je objašnjeno time da su negativni simtomi manje osjetljivi na uèinke lijeèenja od ostalih simptoma shizofrenije. Moguæe je da je potrebno dugoroèno provoditi terapiju kako bi bilo odgovora. 
Alternativno, regije u mozgu koje su ukljuèene u negativne simptome mogle bi biti manje osjetljive na uèinke spolnih hormona.
Autori studije rekli su da bi estrogen mogao imati preventivnu ulogu u žena sa shizofrenijom koje imaju promjene hormonskog statusa povezane s trudnoæom i porodom, te menopauzom, promjene za koje je poznato da uzrokuju pogoršanje njihovih simptoma.

«Lijeèenje estrogenom je obeæavajuæe novo podruèje za buduæe lijeèenje shizofrenije i potencijalno i za druge duševne bolesti.», zakljuèili su autori.
 

Za MojDoktor:
Maja Vajagiæ, dr.med.

Share

Dodatne informacije