Iskustvo kod terapeuta.../prenosimo sa foruma/

Share
"...Da li vam se kada dogodilo da ste ušli kod psihologa/psihijatra u bolnicu, da ste èekali na razgovor, a da je taj psiholog ili psihijatar prièao sa svojom medicinskom sestrom o psihièkim problemima pacijenta koji je malo prije izlašao iz ordinacije i iz èekaonice. Meni se je to jednom dogodilo i htio sam upasti unutra i reèi da to nije lijepo. Ali bio sam toliko izbediran da me je izdala svaka snaga i volja za ièim. + toga èuvši dosta toga što je dr. govorila imao sam jaku tremu, a baš sam joj se toga dana mislio malo bolje otvoriti. I jesam se malo bolje otvorio, ali ipak ne onoliko koliko sam mislio..."  (Izvor: www.forum.hr  lipanj/2008.)
Share

Dodatne informacije