Primjena pravila o zaštiti maloljetnika izazvala kritike

Share

Iako s desetak dana zakašnjenja HTV je juèer poèeo primjenjivati dobne oznake za sadržaje koji nisu primjereni za gledateljsku populaciju do 12, 15 i 18 godina. Njih je još u svibnju propisalo Vijeæe za elektronièke medije. I veæ su uslijedile kritike.

Brojne kritike


Odnose se uglavnom na velièinu oznaka i prekrièave boje (što cijelo vrijeme odvlaèi pozornost od onoga što se emitira) te neprihvatljivu duljinu trajanja propisanog tekstualnog upozorenja prije prikazivanja sadržaja (najmanje 10 sekundi). Kako HTV živi i od reklama, a komercijalne televizije samo do njih, to æe èesto emitiranje deset sekundi upozorenja ugroziti i financijsku stabilnost TV-kuæa. Glasnogovornik HRT-a János Römer kaže da su i gledatelji HTV-a reagirali sliènim primjedbama.

– Veæ tijekom emitiranja filma “Mirni Amerikanac” u našu službu za gledatelje javilo se nekoliko ljudi prosvjedujuæi da ih navedena oznaka ometa u gledanju filma. Kako to dosad nisu vidjeli, bili su ljuti na HRT što smo to uveli, a HRT se samo pridržava odluka nadležnog tijela. Ipak, ne sumnjamo da se ta odluka može korigirati ako se na poèetku primjene uoèe poteškoæe – kaže Römer. Da su i u Vijeæu svjesni kako æe se propisana pravila morati korigirati, svjedoèi zamjenik predsjednika Jure Ivanèiæ.

– Mi smo veæ zaprimili prigovore televizija. Uglavnom se tièu velièine oznaka i dužine trajanja tekstualnog upozorenja. Ima i kritika da se sve to trebalo riješiti na drugaèiji naèin jer se u svijetu primjenjuju tri tipa takvih pravila: zvuèni, vizualni i vrijeme emitiranja. Vijeæe æe razmotriti primjedbe, ali i poslušati mišljenje gledatelja pa je moguæe da uslijede i korekcije. K tome, Vijeæe je veæ reklo televizijama da kad sve te aplikacije svima postanu jasne, neæe strogo inzistirati na tome da upozorenja traju 10 sekundi – izjavio je Ivanèiæ.

RTL i Nova TV kasne
Dodao je i to kako Vijeæe zna da RTL i Nova TV još nisu poèeli primjenjivati oznaèavanje uz objašnjenje kako “imaju tehnièkih problema”. Vedrana Cvetko s Nove TV, pak, kratko je precizirala kako je “rok za grafièka rješenja na ekranu prema specifikacijama kakve su navedene u Pravilniku prekratak za njihovu izradu i trenutaènu primjenu”.

Izvor: vecernji.hr

Share

Dodatne informacije