Preporuèamo - pomoæ pri prevoðenju

Share

Kao pomoæ u prevoðenju èlanaka koji su objavljeni na našim stranicama ili opæenito za prevoðenje tekstova sa stranih jezika, preporuèamo da koristite Europski rjeènik. Njegovo korištenje je BESPLATNO, a aktivirate ga jednostavnim klikom na "Europski rjeènik" u top izborniku.

EUdict (European dictionary ili Europski rjeènik) je skup više online rjeènika za jezike koji se govore u Europskoj uniji ili u onim državama koje æe tek postati èlanice Europske unije. Predstavljaju osobni projekt Tomislava Kuzmiæa, koji je odgovoran za koncept, dizajn, programiranje i razvoj. Ovo radi u svoje slobodno vrijeme.

Rjeènici su rezultat rada više autora koji su uložili veliki trud u njihovu izradu te ih besplatno ponudili na internetu i tako svima nama olakšali meðusobnu komunikaciju. Neki od rjeènika imaju tek nekoliko tisuæa rijeèi, a neki i preko 160,000. Svi rjeènici su jednosmjerni. Dostupni su sljedeæi jezièni parovi (sortirani prema broju prijevoda): Engleski-Hrvatski, Hrvatski-Engleski, Njemaèki-Engleski, Japanski-Engleski, Engleski-Japanski, Francuski-Engleski, Engleski-Španjolski, Engleski-Njemaèki, Španjolski-Engleski, Engleski-Švedski, Engleski-Indonezijski, Engleski-Francuski, Njemaèki-Španjolski, Engleski-Talijanski, Francuski-Hrvatski, Hrvatski-Francuski, Španjolski-Hrvatski, Talijanski-Engleski, Hrvatski-Španjolski, Njemaèki-Talijanski, Nizozemski-Hrvatski, Slovenski-Hrvatski, Hrvatski-Slovenski, Talijanski-Hrvatski, Njemaèki-Hrvatski, Engleski-Latinski, Hrvatski-Njemaèki, Hrvatski-Nizozemski, Hrvatski-Talijanski, Engleski-Norveški, Latinski-Engleski, Latinski-Hrvatski, Hrvatski-Latinski i Engleski-Finski. Poneka rijeè u njima može biti krivo prevedena, ali nitko nije savršen.

Share

Dodatne informacije