Psihološka komora - bodovi

Pozivamo kolege psihologe da se ukljuèe u raspravu na forumu vezano uz Komoru i bodove...

FORUM

Riješite dvojbe oko akademskih naziva i stupnjeva

REKTORSKI ZBOR

Na temelju èlanka 7. Zakona o akademskim i struènim nazivima i akademskom stupnju (»Narodne novine«, broj 107/2007), Rektorski zbor donosi  POPIS AKADEMSKIH NAZIVA I AKADEMSKIH STUPNJEVA TE NJIHOVIH KRATICA

Najavljujemo...

Uskoro slijedi serija tekstova iz podruèja logopedije koje posebno za Psihologijski portal piše mr.sc Nataša Šuniæ, profesor logoped. Saržaj tema æe biti podjednako zanimljiv i struènjacima i "nestruènjacima" jer obraðuje teme s kojima se svi susreæemo ili možemo svakodnevno susresti.

Program koji otkriva suicidalne uèenike?

Tvrtka Zlatno Pero iz Kaštel Starog prije nekoliko dana u OŠ Kamešnica u Otoku (dalmatinskom) pustila je u rad softver s elektronskim školskim dnevnikom. Potprogram spomenara bilježi i zbraja odreðene kljuène rijeèi za koje je dokazano da prethode devijantnim ili suicidnim namjerama djece i mladeži. Kada se u pojedinom leksikonu nakupi programirani broj takvih rijeèi, tada se pali svojevrsni alarm.

Opširnije...

Raèunalom u borbi protiv ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja

Darujte svoje staro raèunalo koje ne koristite Udruzi (raèunalnoj radionici "Svi smo protiv") i time uèinite nekoga sretnim i informatièki pismenim. Tim èinom, a da toga niste možda niti svjesni, spašavate jedan mladi život od pakla droge i drugih oblika neprihvatljivog ponašanja. Istovremeno ste i ekološki odgovorni jer Vaše staro raèunalo neæe postati otpad. Prema tome...nazovite udrugu i dogovorite darovanje starog raèunala.

Opširnije...

Preporuèamo - pomoæ pri prevoðenju

Kao pomoæ u prevoðenju èlanaka koji su objavljeni na našim stranicama ili opæenito za prevoðenje tekstova sa stranih jezika, preporuèamo da koristite Europski rjeènik. Njegovo korištenje je BESPLATNO, a aktivirate ga jednostavnim klikom na "Europski rjeènik" u top izborniku.

Opširnije...

Prikaz knjige "Biti kompetentan roditelj"

U sekciji "Preporuèamo proèitati" uvršten je prikaz knjige "Biti kompetentan roditelj" autorice dr.sc. Maje Ljubetiæ.

Koristimo priliku zahvaliti se odgojiteljici, gospoði Željki Kovaèeviæ Andrijaniæ na trudu uloženom u izradu prikaza navedene knjige. Više o našoj suradnici možete saznati na njenoj osobnoj stranici http://www.kovacevic-andrijanic.net/..

Dodatne informacije